Durisol DSs 37,5/12n    

Vlastnosti Durisolu

PRÍRODNÝ 

Optimálna klíma je zaručená vhodnou skladbou muriva "Durisol" z hľadiska difúzie vodnej pary. Drevo ako biologický stavebný materiál zabezpečuje svojimi vlastnosťami pre človeka prirodzené bývanie. Zloženie tvaroviek Durisol umožňuje cirkuláciu vodných pár, čím sa zabraňuje ich zrážaniu v murive alebo na stenách. Cirkulácia vlhkosti je natoľko účinná, že v miestnostiach nevzniká suchý vzduch. Preto je obytná klíma veľmi zdravá.

                          

HREJIVÝ

Drevo, ktoré tvorí až 90 % objemu tvaroviek "Durisol" zabezpečuje príjemné a najdravšie bývanie. Mineralizáciou sa drevná štiepka zušľachťuje, čím Durisol získava odolnosť voči poveternostným vplyvom, soliam a vode. Cement spolu s minerálmi zabezpečuje jeho nehorľavosť. Všetky detaily durisolovej technológie sú tak prepracované, že na stavbe nevznikajú žiadne tepelné mosty. Súčasťou obvodových tvaroviek je polystyrén hrúbky až 17,5 cm, podľa typu jednotlivých tvaroviek, ktorý garantuje veľmi vysoké hodnoty tepelného odporu. Tým, že je umiestnený na vonkajšej strane tvarovky, výrazným spôsobom izoluje betónové jadro, ktoré je zo všetkých stavebných materiálov najlepším akumulátorom tepla. Počas vykurovania sa jadro nahreje a aj po vypnutí kúrenia uvoľňuje do miestností naakumulované teplo. Práve preto sa nové spôsoby získavania energie (solárne korektory, tepelné čerpadlá...) najúčinnejšie využijú pri stavbách z Durisolu.

 

Veličina

Označenie
[jednotka]

betón.....

porézne tehly

drevo-

trieska..

pórobetón

penový polystyrén

minerálna vlna

Špecif. tepel. kapacita

c [J.kg-1.K-1]

1020

960

1500

840

1270

56

Objemová hmotnosť

[kg.m-3]

2300

750

400

500

30

120

Hrúbka konštrukcie

d [m]

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

Akumulované teplo

Q [J.m-2K-1]

891 480

273 600

228 000

159 600

14 478

2 554

 

tab. Množstvo akumulovaného tepla v konštrukciách rovnakých hrúbok z rôznych stavebných materiálov.

 

VARIABILNÝ 

Tvarovky"Durisol" umožňujú akúkoľvek variabilitu v projektovaní. V miestach, kde nevyhovuje systém 50 resp. 25 cm, sa dajú tvarovky prirezať priamo na stavbe na akékoľvek rozmery a tvary. Rezaním sa dajú vytvoriť rôzne pôdorysné zakrivenia a klenby. Dutiny v tvarovkách je možné využiť ešte pred zalievaním na vedenie všetkých rozvodov, potrubia, vzduchotechniky a centrálneho vysávača.

 

 

HOSPODÁRNY

Vzhľadom na minimálnu prácnosť a celý sortiment nadokenných a naddverových prekladov, rohových, polovičných, osteňových a vencových tvaroviek je výstavba podstatne rýchlejšia ako u klasických stavebných materiálov. Na dosiahnutie rovnakého tepelného odporu možno použiť menšiu hrúbku stien, takže pri rovnakých vonkajších rozmeroch objektu sa získa väčší obytný priestor. Tým, že Durisol má zo všetkých stavebných materiálov najvyššiu akumuláciu tepla, je energeticky menej náročný a umožňuje Vám šetriť rastúce náklady na vykurovanie.

 

V tabuľke je podstatná  otázka, ako sa prejaví relaxačná doba na rýchlosti chladnutia vnútorného povrchu obvodovej konštrukcie. Predpokladajme, že v stave ustáleného tepelného prúdenia konštrukcie je vnútorná povrchová teplota 20 ˚C a vonkajšia –15 ˚C.

Vidíme, že hodnota relaxačnej doby pro viacvrstvé konštrukcie závisí na poradí vrstiev, čo je logické. Napr. betonová konštrukcia chladne pomalšie, keď je izolovaná polystyrénom zvonku a naopak chladne extrémne rýchlo ak je izolovaná zvnútra.

 

(A) Ak zateplíme z vonkajšej strany tehlový blok typu therm doskou polystyrénu 80 mm, docielíme podľa očakávania vyššíu relaxačnú dobu, lebo polystyrén brání úniku tepla akumulovaného tehlami do okolia. Rýchlosť chladnutia vnútorného povrchu konštrukcie pri vypnutom topení bude poznateľne menší než u neizolovaného muriva 8 ˚C oproti 14,5 ˚C za 10 hodín.

(B) Po zateplení betónovej konštrukcie, ktorá podle tab. 1 patrí medzi najhoršie z pohľadu teplotnej zotrvačnosti, získáme doslova skvost! Relaxačná doba je takmer 300 hodín a vnútorná teplota konštrukcie v našom modeli po 10 hodinách vypnutej vykurovacej sústavy nespadne ani na 18 ˚C (oproti -1,7 ˚C u betónovej steny bez izolácie, viď. tab. 1). Príčinou je polystyrén, ktorý brání úniku veľkého množstva akumulovaného tepla v betóne.

(C) Ak zaizolujeme betón polystyrénom zvnútra, docielíme opak. Betón je udržovaný na nízkej teplote, ktorá se po vypnutí topenia ešte rýchlo znižuje. Na vnútornom povrchu konštrukcie sa už za necelú hodinu objaví teplota –3 ˚C, viď tab. 2. Polystyrén sa po vypnutí vykurovania ľahko prispôsobuje teplote chladného jadra. Je to dané predovšetkým jeho veľmi nízkou objemovou hmotnosťou a teda veľmi nízkým merným teplom vzťahujúcim sa na jednotku objemu. To môže byť príčinou tepelnej nepohody.

 

JEDNODUCHÝ

Stavanie so systémom "Durisol" si nevyžaduje vysoké nároky na stavebnú odbornosť. Tvarovky sa ukladajú nasucho tri až štyri rady na seba. Nasleduje zalievanie výplňovým betónom, čo možno pri stavbách rodinných domov robiť ručne a pri väčších stavbách mechanizovane dopravným čerpadlom. Na 1 m2 steny položíme len 8 kusov tvaroviek. V miestach, kde nemôžme použiť celú tvarovku, si jej prirezaním vytvoríme medzikus potrebnej veľkosti.

 

PRÍJEMNÝ

Pórovitosť materiálu a výplňový betón v tvarovkách Durisol tvoria najdokonalejšiu izoláciu proti hluku. Preto steny z Durisolu majú najvyššie hodnoty nepriezvučnosti. Zvýšením objemovej hmotnosti možno dosiahnuť podstatne vyššie hodnoty zvukovej pohltivosti. Vďaka vysokým hodnotám nepriezvučnosti sa tvarovky s obľubou používajú nielen na deliace priečky v obytných domoch, izolovanie schodišťa, výťahovej šachty, ale aj na protihlukové bariéry, ploty na ochranu pred hlukom z cestných komunikácii, železníc ako aj priemyselných zdrojov hluku.

Fotogaléria: Výstavy