Iné produkty

Tekutá guma  - CANADA RUBBER  

- hydroizolácia plochých striech

Hydroizolačné systémy KOSTER

- systémy pre hydroizoláciu z negatívnej strany

Debnenie a lešenie - TEBAU

- Debnenie, lešenie, papierové stĺpové debnenie, spotrebný materiál

Betonárska oceľ

dodávka, strihanie, obýbanie, viazanie aj na stavbe