Caparol

Prvý v Európe

Caparol vyrába ako prvý v Európe zatepľovacie systémy od 1957

Referenčná stavba je dodnes v Nemecku a je prvá v Európe, práve od 1957, každých 10 rokov sa len pretrie čistými silikónovými farbami. Slúži dodnes.

Vyrábané systémy majú  európske certifikáty ETA podľa ETAG 004 - zatepľovacie systémy vyrábame cca 28 druhov.

 

Široký sortiment

Vyrábané omietky : KD – akrylátové, SI – silikátové, SH – silikónové, + nová nanotechnológia s uhlíkovými vláknami – Carbo por  a práškové minerálne omietky (na zatepl.sys.)

Caparol je odborník na náterové hmoty a s tým súvisí aj tónovanie omietok v miešacích centrách priamo u predajcu.

 - používame najkomplexnejší výber z tónovania (farebných úprav) (cca 1 000 000 odtieňov zo 72 konkurenčných vzorkovníc (na trhu v súčasnosti bezkonkurenčne)

 

Kvalita, aplikácia a vlastnosti

Všetky druhy pastovitých omietok Caparol majú od výroby pridávané fungicídne prímesy (proti tvorbe hub, rias, plesní)

Silikónová omietka je tu vyšší podiel silikónových živíc ako u konkurencie – to má za následok čistý charakter silikónových omietok. Tým je bezkonkurenčne dosiahnutá vyššia odolnosť voči poveternostným vplyvom, stálofarebnosť, samočistiaci charakter, je menej náchylná na špinivosť,  silná hydrofobizácia (odolnosť voči preniknutiu vody do omietky) antistatický charakter, dlhá životnosť omietky a jej farebnosti.  Vysoká pružnosť omietky. Tým sa samozrejme dosiahne vyššia odolnosť celého systému

Silikátová omietka -  pojivom je draselné vodné sklo, má o niečo nižšiu pružnosť ale vynikajúcu paropriepustnosť, má výrazne zásaditý chrakter PH 11 a aj napriek tomu je obohatená o fungicídne prímesi. Výhodou je nízka špinivosť a parupriepustnosť, čím je zaručená vynikajúca schopnosť prenikania vodných pár z vnútorného priestoru von. Netvoria sa na nej mikroorganizmy.

Spotreba -   u všetkých nami vyrábaných omietok je výrazne nižšia spotreba oproti konkurencii a to z jednoduchého dôvodu. Už pri výbere vstupného materiálu - kameňa do omietok sa dôkladne vyberá z kameňolomu s kameňom s najmenšou mernou hmotnosťou. Výsledok je , že z jedného vedra spravíme viac m2

Tolerancia zrnitosti - je obzvlášť dôkladne sledovaná pri výrobe. Ak má byť veľkosť zrna napr. 2mm tak tolerancia je max. 0,05mm. V konečnom dôsledku je pri ryhovaných alebo hladených štruktúrach nádherná kresba omietky. Pri ryhovanej nie sú žiadne stekance a ryha je pekná, čistá a rovná.

 

Lepidlá funkcia a vlastnosti

Lepidlá na lepenie EPS (polystyrénu) - používame z iného druhu ako na armovanie.

Lepidlo na armovanie - Na armovanie sa používajú iba flexibilné lepidlá, t,j, znesú zmrazovací cyklus. Je to veľmi významná úloha kvalitného lepidla na armovanie, pretože jeho úlohou je zabezpečiť životnosť systému na min.25 a viac rokov. Podcenenie výberu lepidla má za následok degradácia zatepľovacieho systému, následné vlasové trhlinky cez ktoré sa dostane voda. Tá sa v jesenných mesiacoch neodparí a v zime zmrzne. Výsledkom toho je viditeľne poškodený systém v spodných častiach budov a okolo okien. Je potom len otázka niekoľkých sezón a zatepľovací systém prestane plniť svoju úlohu.

Životnosť - platí u nás zásada, že 1mm armovacieho tmelu navyše je 10 rokov životnosti navyše.

Zrnitosť armovacích lepidiel – je cca 0,8-1,0 mm čo má veľkú výhodu, že pri vtláčaní armovacej sieťky do lepidla sa dostane sieťka do jeho cca stredu a neostane na povrchu, pretože lepidlo ho svojou zrnitosťou prekryje. Ďalšou úlohou zrnitosti lepidla je, že ostane v minimálnej vrstve na podklade. Konkurencia má armovacie lepidlá „pudingového“ charakteru, sú veľmi jemné a riedke a tým sa horšie spracováva  samotné sieťkovanie. Pri vtláčaní sieťky je možné, že sa lepidlo tým, že je veľmi jemné „stiahne“ z podkladu, sieťka ostáva na povrchu a nie je v mnohých prípadoch dodržaná min.vrstva armovacieho lepidla. Preto sa musí armovať znova (v lepšom prípade). To má súvis aj s kvalitnou sieťkou, ktorá nesmie byť tvrdá. Sieťka od Caparolu je odolná voči alkáliám, nedeformuje sa , je tvarovo stála, pevná v ťahu, oká má do 4x4mm uzlíkovo viazané čím nedochádza k jej priečným deformáciám.

Tvrdosť lepidla -  Naše lepidlá sú nesmierne tvrdé, pokiaľ do iných zaschnutých lepidiel na potiahnuté EPS vtlačíte klinec rukou, u našich musíte použiť kladivo. To má výhodu pri prieraznosti systémov, pokiaľ normy požadujú min.3J (Joule – sila potrebná na poškodenie systému) naše majú odolnosť 2x vyššiu.

 

Penetrácia

Penetrácia -  vyrábame ju hybridnú , tzn. dá sa použiť pod všetky druhy omietok, akryl, silikát, silikón. Oproti konkurencii ich vieme na počkanie natónovať v odtieni omietky, čo má veľký význam ak pri spracovaní omietky v rôznych pastelových farbách môže penetrácia presvitať ako bodky zo sitka, tak náš penetrák je  v tom istom odtieni a prípadný defekt na omietke nebude vidieť. Penetrácia je hydrofobna – odpudzuje vodu.

Tónovanie je možné na počkanie, v ktorom koľvek miešacom centre v KE resp. v SR – sú to predajcovia našej značky

 

Prieraznosť - edícia CARBON

Čo sa týka prieraznosti zatepľovacích systémov, požiadavka na odolnosť proti rázu je min.3 J. Naše systémy majú min. 2x vyššiu odolnosť, čiže silu potrebnú na prerazenie. S použitím pastovitého arm.lepidla s pridanými uhlíkovými vláknami je jeho odolnosť 15 J. Norma požaduje max.10 J. A ak sa použije produkt s edície Carbon (Carbo Nit – pastovité lepidlo na armovanie s rozptýlenými uhlík.vláknami a omietka Carbo Por – s uhlikovými vláknami) je jeho odolnosť nad 45 J. Momentálne neexistuje iný výrobca s touto unikátnou technológiou. Existuje metóda na meranie prieraznosti systému napr. perform testom doteraz nevyhovel žiaden zatepľovací systém okrem  produktov s CARBON edície od Caparolu

 

Sanácia po životnosti

Veľmi dôležité je čo so zatepľovacím systémom po jeho životnosti. Aj na to máme spracovanú technológiu – Termosan, resp. Carbo sol. Sú to materiály na sanáciu zatepľovacích systémov. Majú čiste silikónový charakter s biocídnymi zložkami zabraňujúcimi tvorbu hygienických defektov (huby, riasy, plesne)