ICOPAL - hydroizolácia plochých striech a základov.

Ponuka :       

  • materiál a realizácia hydroizolácie plochých striech rodinných domova a BD
       Elastobit PV TOP 42 Speed profile SBS modrozeleny
        CHARAKTERISTIKA Vrchný asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom, na povrchu s hrubozrnným minerálnym posypom, na spodnej strane s ochrannou fóliou. Pás sa vyrába na báze technológie „SPEED PROFILE”. 
 
  
 
  
 
    TERMIK TOP 5.0 Speed Syntan  SBS modrozelený
 
    Systém pre mierne poškodenú strechu

     V prípade obnovy mierne poškodenej plochej strechy je optimálne použiť jednovrstvový hydroizolačný systém s pásmi Termik TOP 5 Speed Syntan®SBS. Pásy Termik sa aplikujú tepelnou aktiváciou. Ich charakteristickou vlastnosťou je dvojfunkčnosť, čiže hydroizolácia a lokálne vyrovnanie tlaku vodných pár a plynov pod pásom, čím sa znižuje riziko výskytu bublín a zatekanie do strechy. Aplikujú sa na vyspravený, vyčistený podklad napenetrovaný penetračným náterom. 

     
 
     
 
    
 
        Graviflex 4.2 Green Roof
         CHARAKTERISTIKA Asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom, s prísadami na ochranu proti prerastaniu koreňov, na povrchu s bridličným posypom a s okrajom s fóliou o šírke cca 80 mm, na spodnej strane s polymérnou fóliou. Pás sa vyrába na báze technológie „SPEED PROFILE”. APLIKÁCIA VÝROBKU Hydroizolačný natavovací pás s technológiou „Speed Profile“. Používa sa ako vrchná vrstva hydroizolačného súvrstvia strešných záhrad pri viacvrstvých systémoch. Pás je odolný proti prerastaniu koreňov rastlín. Aplikuje sa natavením.
 
    
 
    
  • materiál pre hydroizoláciu základov
        Elastobit GG40 Speed profile SBS
         CHARAKTERISTIKA Podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na sklenenej tkanine s minerálnym plnidlom, na povrchu s jemným pieskovým posypom, na spodnej strane s ochrannou fóliou. Pás sa vyrába na báze technológie „SPEED PROFILE”. 
         APLIKÁCIA VÝROBKU Hydroizolačný natavovací podkladný pás s technológiou „Speed Profile“. Používa sa vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch izolácií spodných stavieb ako pás proti tlakovej vode typ T. Aplikuje sa natavením, lepením k podkladu alebo mechanickým kotvením k podkladu.
 
         FUNDAMENT 4,0 Speed profile SBS
           CHARAKTERISTIKA Asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom, s prísadami proti biologickej korózii a na ochranu proti prerastaniu koreňov, na povrchu s ochrannou fóliou, na spodnej strane s profilovaným povrchom na báze technológie „SPEED PROFILE”. APLIKÁCIA VÝROBKU Hydroizolačný natavovací pás s technológiou „Speed Profile“. Používa sa ako hlavná hydroizolačná vrstva pre hydroizolácie spodných stavieb, ako ochrana objektu proti zemnej vlhkosti, stekajúcej vode a tlakovej vode. Pás je odolný proti biologickej korózii a proti prerastaniu koreňov rastlín. Aplikuje sa natavením.
 
Viac info k produktom : www.icopal.sk